Prawnik Rybnik

Sprawy dotyczące rodziny, zawieranych umów cywilnych czy postępowań karnych to przykładowe zagadnienia, jakimi zajmują się kancelarie adwokackie. W zależności od problemu klienta, specjalizujący się w danej dziedzinie prawnik z Rybnika czy innej miejscowości, może udzielić mu pomocy m.in. w ramach porad prawych. Przeczytaj, na czym polegają usługi adwokata.

Usługi świadczone przez kancelarię prawniczą

Bez względu na to, jaką dziedziną prawa zajmuje się kancelaria, najczęściej świadczy następujący zakres usług:

  • udzielanie porad prawnych,
  • analiza dokumentacji,
  • sporządzanie opinii,
  • opracowywanie różnych pism,
  • przygotowywanie strategii procesowych.

Ponadto kancelaria prawnicza na podstawie udzielonych pełnomocnictw występuje w imieniu klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych (oraz na etapie wykonywania wyroku). Sprawy mogą dotyczyć np. kwestii rodzinnych, korupcyjnych, przestępstw medycznych, drogowych, narkotykowych, seksualnych, oszustw czy wyłudzenia podatku VAT. Prawnik reprezentuje zarówno osoby, które są podejrzane, oskarżone oraz skazane, jak i pokrzywdzone czynem zabronionym.

W jakich kwestiach udzielane są porady prawne?

Pozwalają uzyskać informacje w sprawach, które dotyczą codziennego życia. Rozwód, podział opieki nad dziećmi czy majątku, sprzedaż lub kupno nieruchomości, podejrzenie o popełnienie przestępstwa czy sporządzenie testamentu to przykładowe zagadnienia, w jakich udzielane są porady prawne. Adwokat przedstawia rozwiązania, jakie przewidują obowiązujące przepisy. Oprócz tego może także przeanalizować dokumenty przyniesione przez klienta oraz wskazać przykładowe sposoby dochodzenia swoich racji zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej. Poza tym podpowiada, jak powinien wyglądać należycie wypełniony wniosek lub pozew.

Do czego zobowiązany jest adwokat?

Bez względu na rodzaj sprawy, jaka zostanie mu powierzona,adwokat z Rybnika lub innej miejscowości musi zachować w tajemnicy i chronić dane przekazane przez klienta. Oprócz tego zobowiązany jest do podejmowania czynności, które mają na celu działanie w interesie mocodawcy oraz informować na bieżąco o postępach w jego sprawie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.