Pomoc prawna z zakresu prawa karnego – Prawnik Rybnik

Każda osoba ma prawo do obrony, jeśli pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania. Zarówno, kiedy ma status podejrzanego, jak i gdy zostanie jej przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa, może skorzystać z pomocy, jaką świadczy np. prawnik z Rybnika lub innego miasta. Przeczytaj, na czym polega jego wsparcie.

Pomoc prawna dla podejrzanych, oskarżonych, skazanych oraz pokrzywdzonych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawach karnych osobom podejrzanym, oskarżonym, skazanym czy pokrzywdzonym przysługuje pomoc prawna. Świadczone przez adwokata wsparcie rozpoczyna się od analizy problemu i weryfikacji dokumentacji od klienta. Może ono dotyczyć przestępstw w zakresie m.in.:

  • życia i zdrowia,
  • bezpieczeństwa w komunikacji,
  • dokumentów (np. fałszerstwo),
  • przywłaszczenia mieniu,
  • wolności, w tym seksualnej i obyczajności,
  • działalności instytucji państwowych i samorządowych,

jak również postępowań gospodarczych, narkotykowych czy ściganych z oskarżenia prywatnego.

Prawnik podejmuje się reprezentacji mocodawcy w postępowaniach: przygotowawczym, przed sądem I instancji, odwoławczym i kasacyjnym, w przedmiocie wznowienia sprawy oraz przy uprawomocnieniu się orzeczenia.

Prawnik specjalizujący się w prawie karnym

Odpowiedzialność za poszczególne przestępstwa reguluje prawo karne. Specjalizujący się w nim adwokat poza występowaniem w imieniu klientów, pomocą w zbieraniu materiałów dowodowych i przygotowywaniem strategii procesowej, udziela także porad prawnych oraz sporządza najróżniejsze pisma. Do dokumentów zaliczają się m.in. zawiadomienia, wnioski, apelacje.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.