Na czym polega audyt celny?

Na czym polega audyt celny?

Importowanie czy eksportowanie towarów, jakkolwiek zwykle bardzo opłacalne (inaczej raczej nie podejmowałoby się takiej działalności), jest też związane z pewnymi utrudnieniami. Tym, co najmocniej niepokoi osoby zajmujące się takimi działaniami, są odprawy celne i inne stosunki z organami celnymi, zawsze bowiem istnieje obawa, że towar zostanie cofnięty na granicy czy też trzeba będzie ponieść dodatkowe opłaty. Może to być spowodowane niedopełnieniem jakichś formalności, brakami w dokumentach czy zmianą przepisów. Sprawdź, jak możesz się przed tym uchronić.

Specjalistyczna pomoc ze strony agencji celnej

Przedsiębiorcy niechcący i niemogący pozwolić sobie na takie utrudnienia, a także pragnący maksymalnie uprościć i skrócić wszelkie formalności na granicy (czyli de facto —  przyspieszyć wwóz lub wywóz towarów), mają na to świetny sposób. Chodzi tu nie tyle o zatrudnienie własnego pracownika wyspecjalizowanego w kwestiach celnych, co nawiązanie współpracy z zewnętrznym pośrednikiem, czyli agencją celną. Taka firma zajmuje się stricte kwestiami celnymi, nie mają one więc przed nią żadnych tajemnic. Dla zatrudniającego ją podmiotu może na przykład wykonać audyt celny , który zweryfikuje, czy firma jest gotowa do tego, by jej towary mogły bez przeszkód przekraczać granice. Ma to ogromne znaczenie, gdyż wpływ na tę kwestię ma wiele aspektów jej działalności, nie tylko jeśli chodzi o dokumenty dotyczące przewożonych towarów.

Wszechstronne wsparcie

Agencji można też powierzyć wiele innych działań. Przede wszystkim jej usługi polegają na przyjęciu na siebie wszelkich formalności związanych z odprawami celnymi —  w roli jej pracowników leży zadbanie, by sam klient nie musiał niczym się kłopotać oraz by odprawa przebiegła szybko i sprawnie, bez przestojów, które w biznesie mogą być bardzo kosztowne.

Celem zwiększenia na to szans agencja doradza na przykład swym klientom, jak pozyskać certyfikat AEO , oznaczający wiarygodnego przedsiębiorcę i istotnie wpływający na postrzeganie go przez organy celne. Jego uzyskanie wiąże się też z realnymi korzyściami, jak choćby niższe koszty zgłoszeń celnych.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Z dostępnej pomocy tego rodzaju na pewno warto skorzystać, tym bardziej że agencja celna ma wiedzę na temat mechanizmów, o których sami przedsiębiorcy mogą nie wiedzieć, jak choćby wspominany certyfikat.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.