Na co zwrócić uwagę w biznesplanie dla firmy z dotacji?

Wiele różnych instytucji państwowych i międzynarodowych oferuje dofinansowania dla firm  zarówno umożliwiające jej start na rynku, jak i warunkujące rozwój już istniejącego przedsiębiorstwa. Sprawdź, jak prawidłowo napisać biznesplan. Dotacje otrzymują wyłącznie dobrze rokujące projekty, dlatego warto poświęć czas na ich odpowiednie przygotowanie.

Forma biznesplanu

Forma dokumentu nie jest ściśle określona w przepisach. Sporządzane pisma różnią się wyglądem. Nie ma on większego znaczenia. Czasami niektóre informacje zamieszczane są w tabelach, innym razem w podpunktach. O wiele istotniejsze jest zawarcie kluczowych danych. Jakich? Należy pamiętać o:

  • informacjach firmowych (nazwa, adres do korespondencji, nr. tel. itp.),
  • życiorysie zawodowym osoby składającej wniosek,
  • charakterystyce działalności,
  • opisie produktu lub usługi,
  • strategii marketingowej,
  • cenie oraz planie sprzedażowym i prognozowanym przychodzie.

Są to podstawy, których nie można pominąć.

Biznesplan a dotacja – jak przekonać instytucję?

Pomysłowych przedsiębiorców nie brakuje, nie może zatem dziwić, że liczba wniosków o dofinansowanie, jakie spływają do różnych instytucji (czy to unijnych, czy np. miejscowego Urzędu Pracy), jest olbrzymia. Dlatego tylko firmy z najlepszymi biznesplanami otrzymają dotacje. Przyznanie środków każdemu wnioskodawcy jest po prostu niemożliwe. Z tego powodu osoba zainteresowana wsparciem finansowym musi nie tylko podać niezbędne informacje formalne w dokumencie, ale przede wszystkim przekonać urząd, że jej interes jest godny zaufania, dobrze rokuje i przyniesie zyski.

Obraz firmy świadomej

Bardzo istotne jest, by urzędnik dostrzegł, że przedsiębiorca działa w sposób świadomy, przemyślany, a nie impulsywny. Jego firma musi być oparta na mocnych fundamentach. Dlatego dobrze, by biznesplan, który ma zagwarantować dotacje państwowe lub unijne, zawierał precyzyjny opis konkurencji panującej na rynku w danej branży.

Warto wskazać konkretne firmy, ich odbiorców, jakość świadczonych usług, ceny, jakie proponują, a także pomysły na to, jak stać się lepszymi od nich i wygrać rywalizację o klienta. Wrażenie na urzędniku zrobią konkretne wyliczenia (koszty, ceny, przychód, dochód).

Pomoc profesjonalistów

Wyłącznie najlepsze projekty osiągną sukces, dlatego dobrze jest skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zajmują się pośrednictwem w staraniach o dofinansowanie i pomagają pisać biznesplany. Sens ma tylko współpraca z doświadczonymi fachowcami, mającymi na koncie wiele udanych realizacji i zadowolonych klientów.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.