Agencja celna – czym jest i w czym może pomóc?

Importowanie i eksportowanie towarów poza granice kraju, szczególnie do państw, które nie należą do UE i nie są sygnatariuszami umów ułatwiających handel, wymaga dopełnienia wielu formalności. Jednak przedsiębiorcy nie muszą się z tym borykać samodzielnie. Mają do dyspozycji wsparcie agencji celnej. Czym zajmuje się taka instytucja? Sprawdź to!

Agencja to nie Urząd Celny

Wpierw należy wyjaśnić, czym jest agencja celna i wskazać, czym różni się od Urzędu Celnego. To organizacja pośrednicząca między przedsiębiorcą a UC. Jej działalność opiera się na przepisach Kodeksu Celnego, a polega ona na wspieraniu firm, przykładowo – producentów towarów mających trafić za granicę, we wszelkich formalnościach.

Wiele osób myli agencję celną z Urzędem Celnym. Pierwszy wymieniony podmiot jest firmą świadczącą profesjonalne usługi odciążające klienta w kwestiach związanych z procedurami, jakich trzeba dopełnić, by sprowadzić lub wysłać towar za granicę. Drugi natomiast to państwowa instytucja, której przedstawiciele są urzędnikami. Zajmuje się  m.in. egzekucją należności celnych, zwalczaniem przestępstw podatkowych, jak i wszelką kontrolą, związaną z przewozem ładunków między krajami.

Cele agencji celnej

Powyżej dowiedziałeś się już, że agencja celna wspiera przedsiębiorców w formalnościach związanych z importem lub eksportem dóbr. Co to jednak oznacza w praktyce? Otóż pomaga ona w m.in.:

  • regulowaniu stosownych opłat celnych,
  • obliczaniu kwot należności przywozowych i wywozowych,
  • przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (w tym deklaracji podatków akcyzowych),
  • dokonywaniu zgłoszeń celnych.

W jaki sposób działa taka instytucja?

Taka firma świadczy usługi jako przedstawiciel klienta. Może mu pomóc w przypadku przewozu produktów, materiałów i innych towarów zarówno w krajach UE, jak i poza obrębem Unii. Przedstawiciele biorą na swoje barki kwestie prawne związane z ich importem i eksportem, dzięki czemu sam przedsiębiorca nie musi śledzić dynamicznie zmieniających się regulacji, mogąc skupić się na tym, co najważniejsze – rozwoju działalności.

Agencje rozwijają swoje usługi

Firmy te mają coraz szerszą ofertę. Nie tylko reprezentują klienta przed UC. Agencja celna może też świadczyć usługi z zakresu logistyki, w tym m.in. magazynowanie, przeładunek i spedycję towarów. Dlatego, przed podjęciem decyzji, zastanów się, czy interesuje Cię jedynie dopełnianie formalności, czy chciałbyś powierzyć jej także inne zadania.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.