20 lat Polski w NATO

Przy okazji rocznicy wejścia Polski do NATO warto przypomnieć kto odpowiadał wtedy za wprowadzenie naszego kraju. Sprawa wydaje się być oczywista, ale wymazywanie postaci przez PiS choćby w spocie MON z okazji 20-lecia wejścia do NATO pokazuje, że trzeba często przypominać.

12 marca 1999 roku minister Bronisław Geremek przekazał dokumenty ratyfikujące wstąpienie Polski do NATO. Od tego momentu Rzeczpospolita Polska formalnie stała się członkiem NATO. W tym samym dniu Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i inni najwyżsi przedstawiciele władz państwowych wzięli udział w ceremonii podniesienia na maszt flagi NATO na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie.

To niezwykły moment w naszej historii: pragnienia ziściły się, wspólne wysiłki przyniosły sukces – mówił po podpisaniu aktu ratyfikującego Traktat Północnoatlantycki, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. – Wchodzimy do NATO

26 lutego 1999 roku Prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił tak: „Wracamy tam, gdzie jest nasze miejsce, bo Sojusz to wspólna siła w imię wspólnych wartości. O te wartości nasze narody potrafiły się uporczywie upominać, nawet w mrocznym systemie pojałtańskim, warszawskim Październiku, w tragedii Budapesztu w 1956 roku, podczas praskiej wiosny roku 1968, w zrywie polskiej „Solidarności” w roku 1980. Dziś jesteśmy u celu.

KONTAKT

Stowarzyszenie
Dom Wszystkich Polska

Potocka 4/19, 01-652 Warszawa kontakt@dwp.org.pl

ZNAJDŹ NAS