Manifestujcie w każdym mieście!

Drodzy przyjaciele! Dziś tak jak w dniach ubiegłych idźcie przed Sądy! Nie każdy z Was może być w tych dniach w Warszawie. Pokażmy, więc wspólnie, w każdym, nawet najmniejszym mieście nasze przywiązanie do wartości demokratycznego państwa prawnego, do trójpodziału władzy, praw obywatelskich! Przyłączajcie się do manifestacji ponad podziałami. To niezwykle ważne żeby w tych ciemnych dla naszego kraju dniach pokazać rządzącym, że nie godzimy się na niszczenie Polski!   

KONTAKT

Stowarzyszenie
Dom Wszystkich Polska

Potocka 4/19, 01-652 Warszawa kontakt@dwp.org.pl

ZNAJDŹ NAS